Livestream Lourdes

Het Heiligdom in Lourdes houdt een live stream bij. De camera is standaard gericht op de Grot. Als de Sacramentprocessie, Internationale Hoogmis plaatsvinden, worden deze ook via de livestream uitgezonden.