Geschiedenis

Zo begon het ruim vijftig jaar geleden:
Het idee om huishoudbonnetjes te verzamelen en deze ten gelde te maken sloeg al snel aan. ledereen in hun omgeving werd gepakt door hun enthousiasme en zorgde al snel dat het plakken en knippen bijna dagwerk werd. Mw.C.G.van den Berg-Pronk vroeg een gesprek aan met de deken van Alkmaar, Deken Kraakman, en kreeg toestemming om in alle katholieke kerken in Alkmaar bussen neer te zetten. In deze bussen konden de parochianen hun Persil emmertjes, Castellakopjes, Douwe Egbertspunten, boterzegeltjes natuurlijk ook de diverse kruideniers- en tankstationzegeltjes inleveren. Na het plakken en knippen werden de zegels omgezet in geld of cadeaus. Deze cadeaus werden verloot in een jaarlijkse loterij en zo kwam na veel inspanning veel geld bijeen. In 1960 zijn daarvan de eerste pelgrims mee naar Lourdes gegaan. Nu 50 jaar later bestaat de bonnenactie nog steeds, al zijn er niet zo- veel zegels meer die geschikt zijn om direct om te wisselen voor geld. Nog steeds staan de bonnenbussen achter in de kerken van Alkmaar en Oudorp. Ook nu nog worden de daar verzamelde bonnen gebruikt om Lourdes reizen mogelijk te maken. Met een niet aflatend enthousiasme zijn medewerkers (vrijwilligers) het hele jaar door bezig met deze bonnen. Ook andere acties als oud papier en natuurlijk de loterij leveren nu geld op om veel mensen een onvergetelijke reis naar Lourdes te bieden.

Hoe staan de zaken er nu voor.
Met een klein comité en een grote groep enthousiaste begeleiders gaan er nu jaarlijks niet 5 a 6 pelgrims met ons mee maar tweemaal per jaar. In het voorjaar en in het najaar gaan er ongeveer 40 pelgrims uit Alkmaar en directe omgeving naar Lourdes. Deze groepen sluiten zich aan bij de Verenigde Nationale Bedevaarten (de V.N.B.) Telkens weer zijn de bijzondere ervaringen, de blijdschap, de energie, en de dankbaarheid een stimulans voor de Lourdes-groep uit Alkmaar om dit werk ( al ruim 50 jaar) voort te zetten. Wij willen voortaan heel graag met een veel grotere groep pelgrims naar Lourdes. Wij willen daarom activiteiten ontwikkelen om zoveel mogelijk financiën bij elkaar te krijgen zodat pelgrims die het echt niet kunnen betalen een bijdrage van ons kunnen krijgen en pelgrims die hulp nodig hebben een brancardier (persoonlijke hulp). Het is natuurlijk ook mogelijk om uzelf op te geven , als pelgrim die graag met onze groep wilt meereizen. Dit kunt u doen als gezonde pelgrim maar ook als pelgrim die hulp nodig heeft. Misschien weet u wel iemand in uw omgeving die het zelf toch niet vraagt maar het eigenlijk hard nodig heeft.

Om de continuïteit voor de toekomst te waarborgen en de organisatie aan te passen naar de huidige tijd is de Lourdes Actie Alkmaar een Stichting. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.