Fondsenwerving

Het Lourdeswerk in Alkmaar kunt u op diverse manieren steunen:

Een gift storten 

Dat kan op twee manieren

  • Storten op rekeningnummer NL32RABO0178067229. De stichting is sinds 1 januari 2017 aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  • Online doneren blijft mogelijk via de website van de VNB. Kijk hier voor de handleiding online doneren. Deze giften zijn aftrekbaar via de ANBI-regeling.

Loterij

Vanaf medio februari 2018 tot en met 15 april worden de loten verkocht. Op 15 april is de trekking van de loterij.

Bonnen, zegels en waardepunten

De Lourdesgroep is nog steeds tuk op allerlei bonnen, zegels en waardepunten. Van Douwe Egberts, bakkerij ’t Stoepje, de kaasboer enzovoorts krijgen we er graag erg veel. Alles wordt ingewisseld voor materialen voor het winkeltje en voor prijzen ten behoeve van de loterij. U kunt de bonnen. zegels en waardepunten kwijt in de bussen achterin de kerken van Alkmaar.

Winkeltje

Voor allerlei cadeautjes, gemaakt van handdoeken, theedoeken, dweiltjes, gastendoekjes, spuugdoekjes, zakdoekjes etc. – je kunt het zo gek niet bedenken –  kunt u het hele jaar door terecht bij:

  • Roos van den Berg – Ceresstraat 70 te Oudorp. Telefoon ( 072) 515 00 38
  • Nella Groot – Mercuriusstraat 4 te Oudorp. Telefoon (072) 515 43 20

Om de prijs hoeft u het niet te laten. Kijk hier voor het assortiment en waar het winkeltje is te vinden. 

Oud papier

U kunt uw oud papier ook nog steeds bij ons kwijt. Elke laatste vrijdag en zaterdag (tot 12.00 uur) van de maand staat er een grote container bij het Murmellius college aan de Westerweg in Alkmaar. Hier kunt u uw oud papier in kwijt. Ook deze opbrengst komt weer ten goede aan onze activiteiten.