Jaarthema Lourdes 2019: “Zalig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God” (Lucas 6.20)

In 2019 staat Bernadette centraal in Lourdes. Het is dan 175 jaar geleden dat Bernadette Soubirous er werd geboren. Zij stierf 140 jaar geleden in het klooster van Nevers. Daarbij is het accent gekozen van Bernadette de arme. Ze was een arm, ziekelijk en ongeletterd meisje toen zij op 11 februari 1858 de eerste verschijning kreeg. Aan haar ging toen in vervulling wat Jezus zei: “Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het rijk Gods” (Lucas 6.20).

Het gaat er niet om armoede te verheerlijken. Integendeel het evangelie roept ons juist op om barmhartig te zijn en te geven aan mensen in nood. Toch is er ook een aspect aan armoede dat helpt om open te staan voor God en zijn genade. Wie zijn handen vol heeft, kan immers weinig ontvangen. Bernadette wil ons met mededogen laten kijken naar armoede in de grote wereld, in onze eigen omgeving en in ons eigen leven. Hoe gaan we daarmee om? Wat kunnen we in woord, daad en gebed doen? Bernadette opent ons ook de ogen voor de armoede die ons doet verlangen, verlangen naar vriendschap en liefde, verlangen naar vrede. Maria zegt tijdens een van de verschijningen tegen Bernadette: “Ik beloof u niet in deze wereld gelukkig te maken, maar in de andere.” Daarin horen we de belofte van het hemelse geluk, maar het gaat over meer. Het gaat ook over hier en nu. Bernadette krijgt niet het geluk toegezegd dat ‘in de wereld’ doorgaat voor geluk: rijkdom, gezondheid, aanzien. Haar geluk is het geluk van vriendschap en verbondenheid. Haar geluk is het zien van Maria, is de verbondenheid met zovelen die ondanks tegenslagen elkaar tot steun zijn en in gebed God zoeken. Het is het geluk van de Eucharistie waarin Bernadette intens beleeft dat ze Christus ontmoet.

Bron: Marc Brinkhuis, 2019

Overgenomen van de website van de VNB

Reacties zijn gesloten.