Welkom!!!

Het doel is om pelgrims uit Alkmaar en de directe omgeving in staat te stellen al dan niet gesubsidieerd een bezoek te brengen aan Lourdes. Minimaal tweemaal per jaar organiseert de Lourdes Actie Alkmaar een bedevaart naar Lourdes, waar zij zich aansluiten bij de bedevaarten van de VNB Nationale Bedevaarten.

Deze reizen kenmerken zich door de grote aandacht en zorg voor de pelgrims. Die aandacht strekt zich uit van het vertrek in Alkmaar tot aan de thuiskomst in Alkmaar. De reizen staan open voor gezonde pelgrims, maar ook voor hen die hulpbehoefend zijn. Indien nodig kunt zich laten begeleiden door een hulp.

Wilt u meer informatie:

  • Ans Captijn-van den Berg tel. 06-28876904
  • Fred van den Berg tel. 072-5150038

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nr. 37146165

Trekkingslijst loterij 2018 Stichting Lourdes Actie Alkmaar

Op zondagavond 15 april 2018 was de trekking van de jaarlijkse loterij van de Stichting Lourdes actie Alkmaar. De trekking was op een nieuwe locatie: pastorie Laurentiuskerk, Herenweg 77 te Oudorp (gem. Alkmaar). U vindt na de ‘lees verder’-tag de complete trekkingslijst. De trekkingslijsten worden ook opgehangen in de parochiekerken van Alkmaar. Gewonnen prijzen zijn tot 10 juni 2018 af te halen. Maak een afspraak om uw prijs op te halen via telefoonnummer (072) 515 00 38. Lees verder

Stichting Lourdes Actie Alkmaar is ANBI

Met ingang van 1 januari 2017 is de Stichting Lourdes Actie Alkmaar door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Samenvattend komt het er op neer dat donateurs van de Stichting Lourdes Actie Alkmaar hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor meer informatie kijk op de website van Belastingdienst.